absolwent

Technikum nr 2

Technikum nr 2 jest czteroletnią szkołą dla młodzieży, która ukończyła gimnazjum.

Nasi absolwenci podejmują pracę w zawodach związanych z ekonomią i usługami.
Nauka w technikum obejmuje przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe.
Szkoła przygotowuje do:

 • egzaminu maturalnego – otwierającego drogę do studiów na wyższych uczelniach,
 • egzaminu z przygotowania zawodowego, dającego absolwentowi tytuł zawodowy.

W celu dobrego przygotowania uczniów do egzaminów, studiów oraz funkcjonowania na rynku pracy zapewniamy:

 • odpowiednią bazę dydaktyczną,
 • praktyki zawodowe w renomowanych zakładach i instytucjach,
 • wycieczki przedmiotowe zgodne z kierunkiem kształcenia,
 • udział w wykładach otwartych wyższych uczelni,
 • zainteresowanym przygotowanie do konkursów i olimpiad.

.

 

1 Zawód technik organizacji reklamy:

 • umożliwia zdobycie wiedzy związanej z funkcjonowaniem rynku usług reklamowych,
 • uczy posługiwania się programami graficznymi, nowoczesnymi urządzeniami i sprzętem technicznym wykorzystywanym w tworzeniu ogłoszeń reklamowych,
 • uczy prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych,
 • uczy organizacji i prowadzenie kampanii reklamowej (w tym: tworzenia przekazu reklamowego, projektowania i przygotowania środków reklamowych czy badania skuteczności reklamy).
logo szkoły w Corelu
logo szkoły wykonane w klasie technika organizacji reklamy

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach:

 • pracowniach komputerowych z szybkim dostępem do internetu,
 • pracowni plastycznej,
 • pracowni multimedialnej.

Absolwent technikum w zawodzie technik organizacji reklamy potrafi:

 • przeprowadzać analizy marketingowe,
 • zbierać informacje na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań,
 • opracowywać informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych,
 • pozyskiwać klientów do współpracy z firmą,
 • tworzyć i prezentować usługi reklamowe.

Absolwentów kierunku technik organizacji reklamy poszukują na rynku pracy m.in.:

 • agencje reklamowe /jako agent reklamowy, account manager, copywriter, art designer/,
 • agencje public relations,
 • działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • biura ogłoszeń i działy promocji środków masowego przekazu /radio, prasa, telewizja/,
 • studia graficzne, studia produkcyjne, agencje ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.


Model budynku naszej szkoły wykonany przez ucznia z klasy technika organizacji reklamy

Zawód technik organizacji reklamy daje gwarancję zatrudnienia na nowoczesnym rynku pracy! Skuteczna reklama i marketing to w gospodarce wolnorynkowej podstawa sukcesu każdej firmy.

.

2 Zawód technik hotelarstwa:

 • pracownia hotelarska 1
  pracownia obsługi gościa hotelowego

  umożliwia nabycie umiejętności obsługi gościa hotelowego poprzez zajęcia w pracowni symulacyjnej, a następnie podczas praktyk w renomowanych obiektach hotelowych,

 • przygotowuje podczas zajęć na wiodących przedmiotach zawodowych do prowadzenia biznesu hotelarskiego,
 • uczeń uczy się fachowo i kompleksowo organizować usługi hotelarsko-gastronomiczne.

Nasi uczniowie kształcący się w tym zawodzie odnoszą sukcesy w konkursach hotelarskich w mieście i regionie.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach:

 • pracowni obsługi gościa hotelowego,
 • pracowni komputerowej z szybkim dostępem do Internetu,
 • pracowni technik biurowych,
 • w pełni wyposażonych pracowniach gastronomicznych.

.

3 Zawód technik ekonomista:

 • umożliwia na zajęciach z ekonomiki przedsiębiorstw, rachunkowości, marketingu i elementów prawa nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w różnych typach firm i przedsiębiorstw ,
 • uczy posługiwania się użytkowymi programami komputerowymi do prowadzenia pełnej i uproszczonej księgowości, obsługi magazynu, kadr i płac oraz rozliczeń z ZUS-em,
 • przygotowuje absolwentów do otwarcia i prowadzenia własnej firmy.
olimpijczycy ZSP2 i tabliczki
Nasi olimpijczycy

Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu miejskim, regionalnym i krajowym.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach:

 • pracowniach komputerowych z szybkim dostępem do Internetu,
 • pracowni technik biurowych,
 • pracowni rachunkowości.

.

4 Zawód technik obsługi turystycznej:

„Podróż tysiąca mil rozpoczyna się od jednego, małego kroku….”

Jeśli jesteś osobą:

 • ciekawą świata
 • kreatywną
 • lubiąca ludzi
 • lubiącą podróżować
 • nie bojącą się wyzwań
 • lubiącą języki obce
 • lubiącą poznawać nowe kultury, zwyczaje innych narodów….

zapraszamy Cię do podjęcia wezwania i rozpoczęcia nauki w naszej szkole na kierunku technik obsługi turystycznej.

Nauka w technikum trwa cztery lata, podczas których uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu turystyki, ekonomii i prawa w turystyce, hotelarstwa, gastronomii, transportu w turystyce, pilotażu, przewodnictwa turystycznego, języków obcych, geografii turystycznej W trakcie nauki uczniowie odbywają corocznie (klasa I-III) czterotygodniowe praktyki oraz jednodniowe zajęcia praktyczne w klasie IV w biurach podróży, punktach informacji turystycznej i hotelach. Uczniowie z wyróżniającymi się osiągnięciami mają możliwość uczestniczenia w miesięcznych praktykach zagranicznych w ramach programu Leonardo da Vinci. Zainteresowania turystyczne można rozwijać również na Klubie Podróżnika (spotkania z podróżnikami, pokazy slajdów, pamiątek, opowieści) w naszej szkole oraz na sobotnich rajdach, organizowanych kilkukrotnie w semestrze.

Na zajęciach i praktykach nauczysz się miedzy innymi:

 • jak zaplanować podróż Twojego życia
 • wybrać ofertę turystyczną dla Twoich Przyjaciół, Rodziców, Dziadków…
 • zarezerwować bilet w ciepłe kraje po możliwie najniższej cenie
 • obliczyć koszty wczasów krajowych zagranicznych dla Ciebie i Bliskich
 • porównać koszty noclegów w górach i nad morzem
 • porównać koszty wczasów w Polsce i we Włoszech

a także:

 • gdzie szukać informacji turystycznych
 • jak stworzyć dobrą ofertę wyjazdu wakacyjnego
 • jak rozmawiać z trudnym klientem
 • jak rozliczyć trudne rachunki po podróży

Nauka w technikum kończy się egzaminem zawodowym, który składa się z dwóch kwalifikacji:

 1. Planowanie i realizacja imprez turystycznych (egzamin po klasie trzeciej)
 2. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (egzamin w klasie czwartej)

Po zdaniu obu kwalifikacji Absolwent uzyskuje dyplom, tytuł technika oraz suplement do dyplomu – Europass, którego wartość jest uznawana w każdym kraju Unii Europejskiej, co daje możliwość podjęcia tam pracy.

Nasi Absolwenci są przygotowani do szeroko pojętej pracy w obsłudze ruchu turystycznego, pracy biurowej, pracy w terenie, obsługi klienta w języku obcym.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w takich miejscach jak:

 • biuro podróży
 • hotel
 • lotnisko
 • centrum informacji turystycznej
 • usługi pilotażu
 • usługi przewodnictwa

Kurs pilotów wycieczek zagran.

Nasi uczniowie podczas praktyk na unijnym kursie pilotów wycieczek zagranicznych (Londyn) – kliknij

W życiu liczy się Praca, Pasja i Przygoda (3P). Bez Pracy, nie ma Pasji, bez Pasji nie ma Przygody. Turystyka jest dziedziną w której możesz połączyć te trzy elementy. Dlatego jeśli interesuje Cię świat i ludzie i chciałbyś, aby stało się to Twoją pracą zapraszamy do kształcenia na kierunku technik obsługi turystycznej!!!

 

 .

5 Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • pracownia obsługi gościa 1
  pracownia obsługi

  umożliwia nabycie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej z zakresu produkcji potraw i napojów niezbędnej do pracy w zakładach gastronomicznych,

 • umożliwia nabycie umiejętności obsługi konsumenta poprzez zajęcia w specjalistycznej pracowni oraz podczas praktyk w renomowanych zakładach gastronomicznych
 • pracownia obsługi gościa 2
  pracownia obsługi

  wiodące przedmioty zawodowe to: obsługa konsumenta, technologia gastronomiczna i podstawy żywienia człowieka

 • uczeń uczy się fachowo organizować usługi gastronomiczne, począwszy od procesu zamówienia poprzez organizację, obsługę i rozliczenie konsumenta
pracownia gastronomiczna 1
pracownia gastronomiczna

Nasi uczniowie kształcący się w tym zawodzie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach gastronomicznych i obsługi konsumenta w skali regionu i województwa.

Absolwenci naszej szkoły są cenieni na rynku pracy.

.

 

 

6 Zawód technik handlowiec

 


Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 (do czerwca 2017r. – Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2)

2. Nauka w Branżowej Szkole I stopnia odbywa się po gimnazjum, trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Praktykę zawodową dla uczniów zapewnia szkoła. Uczniowie w zawodzie kucharz swoją praktykę odbywają w Centrum Kształcenia Praktycznego (w budynku naszej szkoły). Zajęcia dydaktyczne odbywają się w ciągu 3 dni tygodnia, a praktyka zawodowa realizowana jest przez 2 dni.

1 Zawód kucharz:

 • umożliwia nabycie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej z zakresu produkcji potraw i napojów niezbędnej do pracy w zakładach gastronomicznych,
 • wiodące przedmioty to technologia gastronomiczna i ogólne przedmioty zawodowe, oraz zajęcia praktyczne,
 • uczeń zapoznaje się z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, uczy się fachowo przygotowywać potrawy i napoje zgodnie z nowoczesnymi trendami i przepisami technologicznymi oraz przepisami bhp

Oprócz nauki swoje zdolności i zainteresowania każdy uczeń może realizować w wielu formach i kierunkach zajęć pozalekcyjnych:

 • Szkolne Koło Sportowe,
 • zespół wokalny,
 • kółko gitarowe,
 • kawiarenka internetowa,
 • gazetka szkolna,
 • radiowęzeł szkolny,
 • Klub Podróżnika „Templariusz”,
 • Szkolne Koło Turystyczne,
 • Koło Młodego Ekonomisty,
 • Klub Wolontariatu i inne.

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych w mieście i regionie, uczestniczą w wymianie zagranicznej z wieloma krajami Europy w ramach programów finansowanych przez Unię Europejską (COMENIUS i Leonadro da Vinci).

Ponadto do dyspozycji uczniów pozostają: skomputeryzowana biblioteka i czytelnia, dwie sale gimnastyczne, siłownia.

Zapraszamy do nauki w naszej szkole!!!
Czekamy właśnie na Ciebie…

 (Kliknij tutaj, aby przeczytać szczegółowe zasady rekrutacji)

uczniowie_zsp2