Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 (ze zmianami z 22 grudnia 2020 roku)

 

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  1 września 2020
2 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2020
3 Ferie zimowe:   4 – 17 stycznia 2021
4 Wiosenna przerwa świąteczna  1 -6 kwietnia 2021
5 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych  kl. IV  30 kwietnia 2021
6 Egzamin maturalny:

  • część ustna

 

  • część pisemna

—————————————–

Egzamin maturalny – termin dodatkowy

  • część ustna

 

  • część pisemna

—————————————–

Egzamin maturalny-poprawkowy

  • część pisemna
  • część ustna
 

19 – 21 maja 2021 (tylko dla absolwentów zdających egzaminy na uczelnie zagraniczne)

 4 – 19 maja 2021

————————————

 

7 – 8 czerwca 2021 (tylko dla absolwentów zdających egzaminy na uczelnie zagraniczne)

1 – 16 czerwca  2021

 ————————————-

  

 24 sierpnia 2021   godz. 9.00

Nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym

7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
wg podstawy programowej 2017
klasy III technikum

  • etap pisemny

 

  • etap praktyczny
 

 

 

 

 

 22 czerwca 2021

 

 21 czerwca 2021 (kl. A, E)

24 czerwca 2021 (kl. R)

 25 czerwca 2021 (kl. B)

 28 – 29 czerwca 2021  (kl. H)

 

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
wg podstawy programowej 2012
klasy IV technikum

  • etap pisemny

 

  • etap praktyczny
 

 

 

 12 stycznia 2021

 

 11 stycznia 2021   (kl. A, E, H, F)
 18 stycznia 2021   (kl. B)

9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  25 czerwca 2021

 

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 USTALONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia  11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego, § 5 ust.1 (Dz. U. z 2017 r.,poz.1603  ) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców ustalam dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

Typ szkoły Egzaminy maturalne i zawodowe Dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia opiekę)
Technikum nr 2

12 stycznia 2021

4, 5, 6 maj 2021

22 czerwca 2021

4 czerwca 2021
Branżowa Szkoła  I stopnia nr 2 4 czerwca 2021

 

Ruda Śląska 14.09.2020 r.