Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019  

2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019
3 Ferie zimowe: 13 -26 stycznia 2020
4 Wiosenna przerwa świąteczna 9 -14 kwietnia 2020
5 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych  kl. IV 24 kwietnia 2020
6

   Egzamin maturalny:

  • część ustna
  • część pisemna

Egzamin maturalny-termin dodatkowy

  • część ustna
  • część pisemna

Egzamin maturalny-poprawkowy

  • część pisemna
  • część ustna

Nowe terminy w tabeli poniżej

 

4-22 maja 2020

 

 

1– 19 czerwca  2020

 

 

 

 25 sierpnia 2020   godz. 9.00

24-25 sierpnia 2020

 

7.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie :

 wg  podstawy programowej 2017
klasy III technikum

  • etap pisemny
  • etap praktyczny

23 czerwca 2020

22 czerwca 2020 ( kl. A,E )

25 czerwca 2020 ( kl. B)

 30 czerwca-1lipca 2020

( kl. H,F )

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie :

 wg  podstawy programowej 2012
klasy IV technikum

  • etap pisemny
  • etap praktyczny

 

 10 stycznia 2020

  9 stycznia 2020   ( kl. A,E,H,F),

13 styczeń 2020   ( kl. M )

14 stycznia 2020   ( kl. R)

17 stycznia 2020   ( kl. B)

9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020

 

Termin egzaminów maturalnych – część pisemna ( bez części ustnej)

Data

Dzień Godz. 9.00 Poziom Godz. 14.00 Poziom
  8.06

Poniedziałek

Język polski pp Język polski pr
  9.06

Wtorek

Matematyka pp
10.06

Środa

Język angielski pp Język angielski pr
15.06

Poniedziałek

Matematyka pr
16.06

Wtorek

Biologia pr
19.06

Piątek

Geografia pr
24.06

Środa

Historia pr

Wyniki z egzaminów do 11 sierpnia

Egzaminy poprawkowe – 8 września, godz. 14:00

Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012 i 2017)  od 22 czerwca do 9 lipca (bez zmian)

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 USTALONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia  11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego, § 5 ust.1 (Dz. U. z 2017 r.,poz.1603  ) po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, samorząd uczniowski i radę rodziców ustalam dni wolne od zajęć dydaktycznych:

W związku ze zmianą terminu przeprowadzenia egzaminu maturalnego następuje zmiana dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

 

Typ szkoły

Egzaminy maturalne i zawodowe

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia opiekę)

 Technikum nr 2

 10 stycznia     2020

8, 9, 10 czerwca    2020

23 czerwca     2020

2,3 stycznia 2020

12 czerwca 2020

 Branżowa Szkoła I stopnia nr 2   2,3 stycznia 2020

12 czerwca 2020

 

 Ruda Śląska 12.09.2019 r. (zm. 24.04.2020r.)