9 IX (środa) – spotkanie z rodzicami klas I

10 IX (czwartek) – spotkanie z rodzicami klas IV

7-11 IX – spotkania z rodzicami klas II – III w formie i dniu ustalonym przez wychowawcę

18 XI (środa) – zebranie śródsemestralne klas I –III oraz zebranie informujące o propozycjach ocen semestralnych klas IV

26 I (wtorek) – zebranie semestralne klas I – IV

 

24 III (środa) – zebranie śródsemestralne klas I –III oraz zebranie informujące o propozycjach ocen końcoworocznych klas IV

27 V (czwartek) – zebranie końcoworoczne klas I – III

 

Wystawianie ocen  semestralnych w klasach  IV do 16 XII 2020

Koniec pierwszego semestru klas IV – 18 XII 2020

 

Wystawianie ocen  semestralnych w klasach  I -III do 20 I  2021

Koniec pierwszego semestru klas I – III – 22 I 2021

 

Wystawianie ocen  końcoworocznych w klasach  IV do 23 IV  2021

Zakończenie roku szkolnego klas IV – 30 IV 2021

 

Wystawianie ocen  końcoworocznych w klasach  I – III do 18 VI 2021

Zakończenie roku szkolnego klas I – III – 25 VI 20201

 

Ze względu na organizację pracy szkoły oraz sytuację epidemiologiczną terminy i formy  zebrań mogą ulec zmianie.