Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

10 IX (poniedziałek) – spotkanie z rodzicami klas I – IV

22 XI (czwartek) – zebranie śródsemestralne klas I –III oraz zebranie informujące o propozycjach ocen semestralnych klas IV

18 I (piątek) – zebranie semestralne klas I – IV

 

18 III (poniedziałek) – zebranie śródsemestralne klas I –III oraz zebranie informujące o propozycjach ocen końcoworocznych klas IV

21 V (wtorek) – zebranie końcoworoczne klas I – III

 

Wystawianie ocen semestralnych w klasach IV do 18 XII 2018

Koniec pierwszego semestru klas IV – 21 XII 2018

Wystawianie ocen semestralnych w klasach I -III do 15 I 2019

Koniec pierwszego semestru klas I – III – 18 I 2019

Wystawianie ocen końcoworocznych w klasach IV do 12 IV 2019

Zakończenie roku szkolnego klas IV – 26 IV 2019

Wystawianie ocen końcoworocznych w klasach I – III do 12 VI 2019

Zakończenie roku szkolnego klas I – III – 21 VI 2019

 

Ze względu na organizację pracy szkoły terminy zebrań mogą ulec zmianie.