Harmonogram praktyk zawodowych

na rok szkolny 2017/2018

 Lp. Klasa Termin praktyki
 1. III H  11 września – 6 października 2017 r.
 2. III A/F  13 listopada – 8 grudnia 2017 r.
 3. III B/E  8 stycznia – 26 stycznia 2018 r.
 4. II B  5 marca – 23 marca 2018 r.
 5. II M  5 marca – 23 marca 2018 r.
 6. II A/E  9 kwietnia – 4 maja 2018 r.
7. I E  7 maja – 1 czerwca 2018 r.