Harmonogram praktyk zawodowych

na rok szkolny 2018/2019

 Lp. Klasa Termin praktyki
 1. III H  15 października – 9 listopada 2018 r.
 2. III F/R  19 listopada – 14 grudnia 2018 r.
 3. III B/M  7 stycznia – 25 stycznia 2019 r.
 4. II A  25 lutego – 22 marca 2019 r.
 5. II B  25 lutego – 15 marca 2019 r.
 6. II E  1 kwietnia – 26 kwietnia 2019 r.
7. I E  6 maja – 31 maja 2019 r.

Zajęcia praktyczne klas II H i II F – każda środa.

Zajęcia praktyczne klasy III AE (turyści) – każdy piątek w I półroczu