Hi! Saturday full of ideas.

„Hi! Saturday full of ideas” to kolejny temat, jaki podjęliśmy w ramach projektu „Good school for the 21st century”. 17 stycznia 2019 r. uczniowie naszej szkoły przygotowali Giełdę sobotnich aktywności, w czasie której promowali aktywne i ciekawe formy spędzania wolnego czasu bez komputera i urządzeń telekomunikacyjnych.

Read More

Rozwój kompetencji ucznia na miarę XXI wieku

Od września 2018 roku nasza szkoła realizuje kolejny projekt programu Erasmus+, który obejmuje działania w ramach Akcji KA2 – Partnerstwo szkół – „Good School For The XXI Centruty”. Koordynatorem projektu jest  Alena Krtikova, nauczyciel ze szkoły w Levicach (Słowacja). Do współpracy zaproszone zostały szkoły z : Egeru (Węgry), Istambułu (Turcja), Bojkovic (Czechy), Postojnej (Słowenia) i…

Read More