How we share our knowledge? * Jak dzielimy się swoją wiedzą?

Erasmus+             GOS21         Uczestnicy drugiego międzynarodowego spotkania partnerskiego projektu „Good school for the 21st century” przeprowadzili warsztaty dla uczniów naszej szkoły. Spotkanie odbyło się 19 marca 2019 roku. Brało w nim udział 21 uczniów z różnych klas. Dzieliliśmy się naszymi wrażeniami po podróży oraz przekazaliśmy im informacje, które zdobyliśmy w czasie wyjazdu.

Read More

The second partnership meeting – Istanbul , Turkey. * 2 spotkanie partnerskie – Istanbul/Turcja

„Hi! Saturday full of ideas” – to temat przewodni drugiego spotkania partnerskiego, które odbyło się od 5 do 9 marca 2019 r. Szkołą przyjmującą było liceum z Istanbulu (Turcja). W spotkaniu brali udział uczniowie i nauczyciele z 6 szkół partnerskich (Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Turcji i Polski).

Read More