Praca z uczniem trudnym

W każdej szkole coraz częściej spotykamy się z uczniami, którzy sprawiają trudności wychowawcze. Przyjęło się, że uczeń trudny to uczeń, który ma trudności. Dlatego musimy pamiętać, że to nie uczniowie są trudni, a jedynie ich zachowania. W wielu przypadkach ich zaburzenia charakterologiczne są reakcją na niewłaściwą sytuację. Trudności często swój początek mają w domu rodzinnym,…

Read More

Metody aktywizujące

Metody aktywizujące oddają istotę metod pobudzających uczniów uczących się do aktywnego i świadomego udziału w procesie kształcenia. Istotą tych metod jest uczenie uczniów uczenia się i ponoszenia odpowiedzialności za jego efekty. Należy pamiętać, aby te metody dopasować do potrzeb i możliwości uczniów, a także by odejść od roli nauczyciela – mistrza i podjąć funkcję „trenera…

Read More

Stalking

Stalking to uporczywe prześladowanie lub nękanie, które może przybierać różne formy, dające się opisać za pomocą przejawów zachowania sprawcy. Do najbardziej spotykanych należą: wysyłanie listów lub sms-ów, przesyłanie niechcianych prezentów lub kwiatów, uporczywe telefonowanie, śledzenie, przypadkowe spotkania (w rzeczywistości starannie zaaranżowane), odbywanie wizyt w domu lub miejscu pracy, publiczne upokarzanie, niszczenie własności ofiary, groźby, a…

Read More