Zagrożenia internetu

Internet jest ogromnym źródłem wiedzy zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych. Niestety jak wszędzie tak i w Internecie czekają na wszystkich niebezpieczeństwa. Dlatego należy nauczyć dzieci jak korzystać z Internetu w sposób bezpieczny i jak odnaleźć pożyteczne informacje. Musimy pamiętać, że to nie Internet jest zagrożeniem tylko ludzie, którzy są po drugiej stronie…

Czytaj więcej

Dyscyplina w klasie szkolnej

Dyscyplina w klasie stanowi podstawę dobrego nauczania. Utrzymanie ładu i dyscypliny w klasie to nic innego, jak czuwanie nad tym, co robią uczniowie czyli obserwowanie ich zachowania, a także wpływanie na nich tak, by nie zakłócali przebiegu lekcji. Zachowania zakłócające to zachowania, które nie są akceptowane przez nauczycieli. Należy zwrócić uwagę, że są różni uczniowie,…

Czytaj więcej

Mobbing w szkole

Współcześnie, pod pojęciem mobbing należy rozumieć bezpodstawne, uporczywe i powtarzające się nękanie, prześladowanie psychiczne i zastraszanie jednostki przez osobę lub grupę osób, mające na celu poniżenie, ośmieszenie, izolowanie lub wręcz wyeliminowanie jej. Należy pamiętać, że w naszym społeczeństwie jesteśmy zobowiązani do zachowań solidarnych, ujmowania się za słabszymi, domagania się, aby przestrzegano naszych praw, występowania przeciwko…

Czytaj więcej

Praca z uczniem trudnym

W każdej szkole coraz częściej spotykamy się z uczniami, którzy sprawiają trudności wychowawcze. Przyjęło się, że uczeń trudny to uczeń, który ma trudności. Dlatego musimy pamiętać, że to nie uczniowie są trudni, a jedynie ich zachowania. W wielu przypadkach ich zaburzenia charakterologiczne są reakcją na niewłaściwą sytuację. Trudności często swój początek mają w domu rodzinnym,…

Czytaj więcej

Metody aktywizujące

Metody aktywizujące oddają istotę metod pobudzających uczniów uczących się do aktywnego i świadomego udziału w procesie kształcenia. Istotą tych metod jest uczenie uczniów uczenia się i ponoszenia odpowiedzialności za jego efekty. Należy pamiętać, aby te metody dopasować do potrzeb i możliwości uczniów, a także by odejść od roli nauczyciela – mistrza i podjąć funkcję „trenera…

Czytaj więcej