Kalendarz roku 2017/2018 i dni dodatkowo wolne

1

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

4 września 2017
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017
3 Ferie zimowe: 29 stycznia -11 lutego 2018
4

Wiosenna przerwa świąteczna

 

29 marca -3 kwietnia 2018

 

5

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych kl. IV

 

27 kwietnia 2018
6    Egzamin maturalny:

  • część ustna
  • część pisemna

 

Egzamin maturalny-termin dodatkowy

  • część ustna
  • część pisemna

 

Egzamin maturalny-poprawkowy

  • część pisemna
  • część ustna

 

 

4-25 maja 2018

 

 

4– 20 czerwca 2018

 

 

 

 

21 sierpnia 2018 godz. 9.00

21-22 sierpnia 2018

 

 7

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

wg nowej podstawy programowej –
kl. III (technikum i ZSZ)

  • etap pisemny
  • etap praktyczny

 

 
  19 czerwca 2018 26 czerwca 2018 (kl. A,E)

28 czerwca 2018 (kl. B)

27-28 czerwca 2018 (kl.H,F,C)

 8

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie :

wg nowej podstawy programowej –
kl. IV (technikum)

  • etap pisemny
  • etap praktyczny

 

 

 

 

11 stycznia 2018

10 stycznia 2018 (kl .A,E,H,F)

19 styczeń 2018       (kl. B)

 9 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018

 

 

 

 

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

USTALONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, § 5 ust.1 (Dz. U. z 2017 r.,poz.1603 ) po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, samorząd uczniowski i radę rodziców ustalam dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Typ szkoły

Egzaminy maturalne

i zawodowe

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia opiekę)

Technikum Nr 2

11 stycznia 2018

4, 7, 8 maja 2018

19 czerwca 2018

30 kwietnia 2018

2 maja 2018

1 czerwca 2018

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 19 czerwca 2018

30 kwietnia 2018

2 maja 2018

1 czerwca 2018


Ruda Śląska 08.09.2017 r.

Zarządzaj