Charakterystyka kierunków kształcenia w technikum i branżowej szkole I stopnia

absolwent

Technikum nr 2

Technikum nr 2 jest czteroletnią szkołą dla młodzieży, która ukończyła gimnazjum.

Nasi absolwenci podejmują pracę w zawodach związanych z ekonomią i usługami.
Nauka w technikum obejmuje przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe.
Szkoła przygotowuje do:

  • egzaminu maturalnego – otwierającego drogę do studiów na wyższych uczelniach,
  • egzaminu z przygotowania zawodowego, dającego absolwentowi tytuł zawodowy.

W celu dobrego przygotowania uczniów do egzaminów, studiów oraz funkcjonowania na rynku pracy zapewniamy:

  • odpowiednią bazę dydaktyczną,
  • praktyki zawodowe w renomowanych zakładach i instytucjach,
  • wycieczki przedmiotowe zgodne z kierunkiem kształcenia,
  • udział w wykładach otwartych wyższych uczelni,
  • zainteresowanym przygotowanie do konkursów i olimpiad.

.

 

1 Zawód technik organizacji reklamy:

  • umożliwia zdobycie wiedzy związanej z funkcjonowaniem rynku usług reklamowych,
  • uczy posługiwania się programami graficznymi, nowoczesnymi urządzeniami i sprzętem technicznym wykorzystywanym w tworzeniu ogłoszeń reklamowych,
  • uczy prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych,
  • uczy organizacji i prowadzenie kampanii reklamowej (w tym: tworzenia przekazu reklamowego, projektowania i przygotowania środków reklamowych czy badania skuteczności reklamy).
logo szkoły w Corelu

logo szkoły wykonane w klasie technika organizacji reklamy

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach:

  • pracowniach komputerowych z szybkim dostępem do internetu,
  • pracowni plastycznej,
  • pracowni multimedialnej.

Absolwent technikum w zawodzie technik organizacji reklamy potrafi:

  • przeprowadzać analizy marketingowe,
  • zbierać informacje na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań,
  • opracowywać informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych,
  • pozyskiwać klientów do współpracy z firmą,
  • tworzyć i prezentować usługi reklamowe.

Absolwentów kierunku technik organizacji reklamy poszukują na rynku pracy m.in.:

  • agencje reklamowe /jako agent reklamowy, account manager, copywriter, art designer/,
  • agencje public relations,
  • działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
  • biura ogłoszeń i działy promocji środków masowego przekazu /radio, prasa, telewizja/,
  • studia graficzne, studia produkcyjne, agencje ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.


Model budynku naszej szkoły wykonany przez ucznia z klasy technika organizacji reklamy

Zawód technik organizacji reklamy daje gwarancję zatrudnienia na nowoczesnym rynku pracy! Skuteczna reklama i marketing to w gospodarce wolnorynkowej podstawa sukcesu każdej firmy.

.

2 Zawód technik hotelarstwa:

  • pracownia hotelarska 1

    pracownia obsługi gościa hotelowego

    umożliwia nabycie umiejętności obsługi gościa hotelowego poprzez zajęcia w pracowni symulacyjnej, a następnie podczas praktyk w renomowanych obiektach hotelowych,

  • przygotowuje podczas zajęć na wiodących przedmiotach zawodowych do prowadzenia biznesu hotelarskiego,
  • uczeń uczy się fachowo i kompleksowo organizować usługi hotelarsko-gastronomiczne.

Nasi uczniowie kształcący się w tym zawodzie odnoszą sukcesy w konkursach hotelarskich w mieście i regionie.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach:

  • pracowni obsługi gościa hotelowego,
  • pracowni komputerowej z szybkim dostępem do Internetu,
  • pracowni technik biurowych,
  • w pełni wyposażonych pracowniach gastronomicznych.

.

3 Zawód technik ekonomista:

  • umożliwia na zajęciach z ekonomiki przedsiębiorstw, rachunkowości, marketingu i elementów prawa nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w różnych typach firm i przedsiębiorstw ,
  • uczy posługiwania się użytkowymi programami komputerowymi do prowadzenia pełnej i uproszczonej księgowości, obsługi magazynu, kadr i płac oraz rozliczeń z ZUS-em,
  • przygotowuje absolwentów do otwarcia i prowadzenia własnej firmy.
olimpijczycy ZSP2 i tabliczki

Nasi olimpijczycy

Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu miejskim, regionalnym i krajowym.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach:

  • pracowniach komputerowych z szybkim dostępem do Internetu,
  • pracowni technik biurowych,
  • pracowni rachunkowości.

.

4 Zawód technik obsługi turystycznej:

„Podróż tysiąca mil rozpoczyna się od jednego, małego kroku….”

Jeśli jesteś osobą:

  • ciekawą świata
  • kreatywną
  • lubiąca ludzi
  • lubiącą podróżować
  • nie bojącą się wyzwań
  • lubiącą języki obce
  • lubiącą poznawać nowe kultury, zwyczaje innych narodów….

zapraszamy Cię do podjęcia wezwania i rozpoczęcia nauki w naszej szkole na kierunku technik obsługi turystycznej.

Nauka w technikum trwa cztery lata, podczas których uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu turystyki, ekonomii i prawa w turystyce, hotelarstwa, gastronomii, transportu w turystyce, pilotażu, przewodnictwa turystycznego, języków obcych, geografii turystycznej W trakcie nauki uczniowie odbywają corocznie (klasa I-III) czterotygodniowe praktyki oraz jednodniowe zajęcia praktyczne w klasie IV w biurach podróży, punktach informacji turystycznej i hotelach. Uczniowie z wyróżniającymi się osiągnięciami mają możliwość uczestniczenia w miesięcznych praktykach zagranicznych w ramach programu Leonardo da Vinci. Zainteresowania turystyczne można rozwijać również na Klubie Podróżnika (spotkania z podróżnikami, pokazy slajdów, pamiątek, opowieści) w naszej szkole oraz na sobotnich rajdach, organizowanych kilkukrotnie w semestrze.

Na zajęciach i praktykach nauczysz się miedzy innymi:

  • jak zaplanować podróż Twojego życia
  • wybrać ofertę turystyczną dla Twoich Przyjaciół, Rodziców, Dziadków…
  • zarezerwować bilet w ciepłe kraje po możliwie najniższej cenie
  • obliczyć koszty wczasów krajowych zagranicznych dla Ciebie i Bliskich
  • porównać koszty noclegów w górach i nad morzem
  • porównać koszty wczasów w Polsce i we Włoszech

a także:

  • gdzie szukać informacji turystycznych
  • jak stworzyć dobrą ofertę wyjazdu wakacyjnego
  • jak rozmawiać z trudnym klientem
  • jak rozliczyć trudne rachunki po podróży

Nauka w technikum kończy się egzaminem zawodowym, który składa się z dwóch kwalifikacji:

  1. Planowanie i realizacja imprez turystycznych (egzamin po klasie trzeciej)
  2. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (egzamin w klasie czwartej)

Po zdaniu obu kwalifikacji Absolwent uzyskuje dyplom, tytuł technika oraz suplement do dyplomu – Europass, którego wartość jest uznawana w każdym kraju Unii Europejskiej, co daje możliwość podjęcia tam pracy.

Nasi Absolwenci są przygotowani do szeroko pojętej pracy w obsłudze ruchu turystycznego, pracy biurowej, pracy w terenie, obsługi klienta w języku obcym.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w takich miejscach jak:

  • biuro podróży
  • hotel
  • lotnisko
  • centrum informacji turystycznej
  • usługi pilotażu
  • usługi przewodnictwa

Kurs pilotów wycieczek zagran.

Nasi uczniowie podczas praktyk na unijnym kursie pilotów wycieczek zagranicznych (Londyn) – kliknij

W życiu liczy się Praca, Pasja i Przygoda (3P). Bez Pracy, nie ma Pasji, bez Pasji nie ma Przygody. Turystyka jest dziedziną w której możesz połączyć te trzy elementy. Dlatego jeśli interesuje Cię świat i ludzie i chciałbyś, aby stało się to Twoją pracą zapraszamy do kształcenia na kierunku technik obsługi turystycznej!!!

 

 .

5 Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych:

  • pracownia obsługi gościa 1

    pracownia obsługi

    umożliwia nabycie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej z zakresu produkcji potraw i napojów niezbędnej do pracy w zakładach gastronomicznych,

  • umożliwia nabycie umiejętności obsługi konsumenta poprzez zajęcia w specjalistycznej pracowni oraz podczas praktyk w renomowanych zakładach gastronomicznych
  • pracownia obsługi gościa 2

    pracownia obsługi

    wiodące przedmioty zawodowe to: obsługa konsumenta, technologia gastronomiczna i podstawy żywienia człowieka

  • uczeń uczy się fachowo organizować usługi gastronomiczne, począwszy od procesu zamówienia poprzez organizację, obsługę i rozliczenie konsumenta
pracownia gastronomiczna 1

pracownia gastronomiczna

Nasi uczniowie kształcący się w tym zawodzie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach gastronomicznych i obsługi konsumenta w skali regionu i województwa.

Absolwenci naszej szkoły są cenieni na rynku pracy.

.

 

 

5 Zawód technik handlowiec

 


Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 (do czerwca 2017r. – Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2)

2. Nauka w Branżowej Szkole I stopnia odbywa się po gimnazjum, trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Praktykę zawodową dla uczniów zapewnia szkoła. Uczniowie w zawodzie kucharz swoją praktykę odbywają w Centrum Kształcenia Praktycznego (w budynku naszej szkoły). Zajęcia dydaktyczne odbywają się w ciągu 3 dni tygodnia, a praktyka zawodowa realizowana jest przez 2 dni.

1 Zawód kucharz:

  • umożliwia nabycie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej z zakresu produkcji potraw i napojów niezbędnej do pracy w zakładach gastronomicznych,
  • wiodące przedmioty to technologia gastronomiczna i ogólne przedmioty zawodowe, oraz zajęcia praktyczne,
  • uczeń zapoznaje się z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, uczy się fachowo przygotowywać potrawy i napoje zgodnie z nowoczesnymi trendami i przepisami technologicznymi oraz przepisami bhp

Oprócz nauki swoje zdolności i zainteresowania każdy uczeń może realizować w wielu formach i kierunkach zajęć pozalekcyjnych:

  • Szkolne Koło Sportowe,
  • zespół wokalny,
  • kółko gitarowe,
  • kawiarenka internetowa,
  • gazetka szkolna,
  • radiowęzeł szkolny,
  • Klub Podróżnika „Templariusz”,
  • Szkolne Koło Turystyczne,
  • Koło Młodego Ekonomisty,
  • Klub Wolontariatu i inne.

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych w mieście i regionie, uczestniczą w wymianie zagranicznej z wieloma krajami Europy w ramach programów finansowanych przez Unię Europejską (COMENIUS i Leonadro da Vinci).

Ponadto do dyspozycji uczniów pozostają: skomputeryzowana biblioteka i czytelnia, dwie sale gimnastyczne, siłownia.

Zapraszamy do nauki w naszej szkole!!!
Czekamy właśnie na Ciebie…

 (Kliknij tutaj, aby przeczytać szczegółowe zasady rekrutacji)

uczniowie_zsp2

Zarządzaj