Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • pracownia obsługi gościa 1

  pracownia obsługi

  umożliwia nabycie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej z zakresu produkcji potraw i napojów niezbędnej do pracy w zakładach gastronomicznych,

 • umożliwia nabycie umiejętności obsługi konsumenta poprzez zajęcia w specjalistycznej pracowni oraz podczas praktyk w renomowanych zakładach gastronomicznych
 • pracownia obsługi gościa 2

  pracownia obsługi

  wiodące przedmioty zawodowe to: obsługa konsumenta, technologia gastronomiczna i podstawy żywienia człowieka

 • uczeń uczy się fachowo organizować usługi gastronomiczne, począwszy od procesu zamówienia poprzez organizację, obsługę i rozliczenie konsumenta
pracownia gastronomiczna 1

pracownia gastronomiczna

Nasi uczniowie kształcący się w tym zawodzie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach gastronomicznych i obsługi konsumenta w skali regionu i województwa.

Absolwenci naszej szkoły są cenieni na rynku pracy.

Zarządzaj