Harmonogram zebrań z rodzicami

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

7 IX (czwartek) – spotkanie z rodzicami klas I – IV

16 XI (czwartek) – zebranie klas I

22 XI (środa) – zebranie informujące o propozycjach ocen klas IV klasy II – III w gestii wychowawcy

20 XII (środa) – zebranie informujące o propozycjach ocen klas I –III zebranie semestralne klas IV

25 I (czwartek) – zebranie semestralne klas I – III

 26 III (poniedziałek) – zebranie śródsemestralne klas I –III oraz zebranie informujące propozycjach ocen końcoworocznych klas IV

23 V (środa) – zebranie końcoworoczne klas I – III

Koniec pierwszego semestru klas IV – 22 XII 2017

Koniec pierwszego semestru klas I – III – 26 I 2018

Zakończenie roku szkolnego klas IV – 27 IV 2018

Zakończenie roku szklonego klas I – III – 22 VI 2018

Ze względu na organizację pracy szkoły terminy zebrań mogą ulec zmianie.

Zarządzaj