Harmonogram zebrań z rodzicami

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

 

7 IX (środa) – spotkanie z rodzicami klas I

8 IX (czwartek) – spotkanie z rodzicami klas II – IV

XI – termin i przebieg zebrania w gestii wychowawcy

15 XII (czwartek) – zebranie semestralne klas IV oraz zebranie informujące o propozycjach ocen klas I –III (spotkania indywidualne)

2 II (czwartek) – zebranie semestralne klas I – III

30 III (czwartek) – zebranie śródsemestralne klas I –III oraz zebranie informujące propozycjach ocen końcoworocznych klas IV ( spotkania indywidualne )

23 V (wtorek) – zebranie końcoworoczne klas I – III

 

 

Koniec pierwszego semestru klas IV – 16 XII 2016

Koniec pierwszego semestru klas I – III – 3 II 2017

Zakończenie roku szkolnego klas IV – 28 IV 2017

Zakończenie roku szklonego klas I – III – 23 VI 2017

 

Ze względu na organizację pracy szkoły terminy zebrań mogą ulec zmianie.

Zarządzaj